Nyheter
2017-04-03
Välkommen till årsmötet
Använd din superkraft på årets viktigaste pass!
2017-04-02
Friskisåret 2016 i backspegeln
Långläsning för nyfikna och närtidsnostalgiker.
2017-04-01
Få ut det mesta av din träning
PT Marcus 5 bästa tips.
2017-03-17
Vi söker fler hjältar
Bli värd på anläggningen.
2017-03-14
Hitta dina favoritledare
Ledarsöket tillbaka i passbokningen.
2017-03-02
Tack alla hjältar!
Ni inspirerar.

Fler nyheter

.


Vi lyssnar på dig

Som ideell förening är Friskis&Svettis Stockholm en medlemsägd organisation där du som medlem kan påverka vilken inriktning du tycker att föreningen ska ha. Det finns inga andra ägare än föreningens medlemmar.

Årsmöte

På årsmötet som hålls en gång per år har alla medlemmar rösträtt. Då beslutas om vilka som ska ingå i styrelsen, vilka uppdrag de får samt genomgång av inlämnade motioner. Här kan du läsa om besluten på årsmötet 2016 och mer i detalj i sammanfattningen.

Årsmötet 2017
Nästa årsmöte äger rum lördag 22 april 12.00 på F&S Skanstull.
Här hittar du inbjudan till årsmötet. 

Årsmöteshandlingar:
Officiell kallelse med dagordning
Stadgar
Protokoll från årsmötet 2016
Åtgärder från 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning IF och Årsredovisning MIS
Proposition från styrelsen
Bilaga proposition
Inkomna motioner med styrelsens svar
Valberedningens förslag på styrelseledamöter och revisorer
Valberedningens förslag på styrelsearvoden
Valberedningens arbetsordning
Förslag till procedurregler
Gloslista

Gör din röst hörd

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag som handlar om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Motioner ska vara inlämnade senast 24 februari 2017.

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att lämna förslag i vårt forum Frågor&Svar eller prata med oss på anläggningen.

Medlemskap = Rösträtt

Alla medlemmar som fyller lägst 15 år innevarande år och har betalat medlemsavgiften senast fyra veckor före mötet har rösträtt.

Året som gick

Vill du veta vad som hänt under det senaste året i föreningen finns det mesta samlat i verksamhetsberättelsen. Här kan du till exempel läsa vilka träningsformer som var populärast och vad föreningens intäkter användes till.

Styrelse

F&S Stockholms styrelse består av en ordförande och sex till åtta övriga ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt fastställda planer och mål samt att föreningen alltid tar tillvara medlemmarnas intressen. Vilka som sitter i styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte.

Färdriktning

Utifrån föreningens värderingar och verksamhetsidé har styrelsen formulerat en Färdriktning. Den visar väg för både styrelsens och verksamhetens arbete. Färdriktingen gäller tre år i taget och uppdateras en gång om året.  

Föreslå styrelse

Valberedningen är din förlängda arm till föreningsmakten. De har örat mot träningsgolvet och ska föreslå en kompetent styrelse som verkar för medlemmarnas och föreningens bästa. Vill du tipsa om lämpliga styrelsekandidater? Kontakta valberedningen.

In English Facebook Instagrambilder Friskispressen

Boka pass

För dig som vill boka pass och surfar via en mobil eller surfplatta rekommenderar vi vår mobilanpassade bokningssida.