Nyheter
2017-11-21
Spin 55 blir Spin distans
Tidsangivelserna försvinner - så ser du passets längd.
2017-10-30
Spin giro 4 är tillbaka
Maxa din kapacitet med en ordentlig utmaning.
2017-10-24
Öronmärk de 100 idrottstimmarna för lustfylld träning
Öppet brev till Skolverket.
2017-09-19
Mät effekten i din träning med Spin watt
Spinningnyheter på F&S Sundbyberg.
2017-09-15
Nu har vi ännu längre öppettider
Träna 05.00- 24.00 på 4 anläggningar.
2017-09-08
Armträning med två nya konditionscyklar
Testa nyheterna assault- och krankcykel!

Fler nyheter

.


Vi lyssnar på dig

Som ideell förening är Friskis&Svettis Stockholm en medlemsägd organisation där du som medlem kan påverka vilken inriktning du tycker att föreningen ska ha. Det finns inga andra ägare än föreningens medlemmar.

Årsmöte

På årsmötet som hålls en gång per år har alla medlemmar rösträtt. Då beslutas om vilka som ska ingå i styrelsen, vilka uppdrag de får samt genomgång av inlämnade motioner.

Årsmötet 2017
Senaste årsmötet ägde rum 22 april. Här hittar du allt material och sammanfattning av mötet.

Gör din röst hörd

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag som handlar om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att lämna förslag i vårt forum Frågor&Svar eller prata med oss på anläggningen.

Medlemskap = Rösträtt

Alla medlemmar som fyller lägst 15 år innevarande år och har betalat medlemsavgiften senast fyra veckor före mötet har rösträtt.

Året som gick

Vill du veta vad som hänt under det senaste året i föreningen finns det mesta samlat i verksamhetsberättelsen. Här kan du till exempel läsa vilka träningsformer som var populärast och vad föreningens intäkter användes till.

Styrelse

F&S Stockholms styrelse består av en ordförande och sex till åtta övriga ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt fastställda planer och mål samt att föreningen alltid tar tillvara medlemmarnas intressen. Vilka som sitter i styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte.

Färdriktning

Utifrån föreningens värderingar och verksamhetsidé har styrelsen formulerat en Färdriktning. Den visar väg för både styrelsens och verksamhetens arbete. Färdriktingen gäller tre år i taget och uppdateras en gång om året.  

Föreslå styrelse

Valberedningen är din förlängda arm till föreningsmakten. De har örat mot träningsgolvet och ska föreslå en kompetent styrelse som verkar för medlemmarnas och föreningens bästa. Vill du tipsa om lämpliga styrelsekandidater? Kontakta valberedningen.

In English Facebook Instagrambilder Friskispressen

Boka pass

För dig som vill boka pass och surfar via en mobil eller surfplatta rekommenderar vi vår mobilanpassade bokningssida.